image

Dit is een compilatie van ervaringen en getuigenissen van migrantenvrouwen zelf die hebben deelgenomen aan W-LAP. Het e-booklet zal een gezamenlijke samenwerking zijn van alle partners en zal de ervaringen van de deelneemers overbrengen aan een breder publiek. Bovendien zal dit interactieve boekje lijken op een reeks verklaringen over onderwerpen die van belang zijn voor een groep volwassenen, zowel autochtonen (leraren/opleiders in de volwasseneneducatie) als migrantenvrouwen, uit 6 verschillende landen, over onderwerpen als hun leven als volwassen migrantenvrouwen in een multiculturele omgeving vol economische, maatschappelijke en politieke crises, hun gevoel van eigenwaarde en erbij horen, hun ervaringen als leraren respectievelijk leerlingen in de context van het W-LAP, enzovoort. Het zal een reflectie bieden op enkele aspecten van het leven van onze deelnemers en zal elk gebied van de kernthema’s bevatten dat de groep wil benadrukken voor positieve sociale verandering waarbij de individuen zelf worden omgevormd tot agenten van verandering.

Het multimedia-e-booklet zal creatief worden vormgegeven door de deelnemers van het project en zal een communicatie-instrument zijn om een debat op gang te brengen op lokaal, nationaal en Europees niveau. Het kan videofragmenten uit het cursusprogramma bevatten, maar ook nieuw beeldmateriaal met interviews (mits het partnerschap de toestemming van de deelnemers heeft gekregen). Het kan tekst, stilstaande beelden, bewegende beelden, schermopnamen, muziek en geluid bevatten. Het is aan de deelnemers om de inhoud en het uiteindelijke formaat te bepalen. Het e-boekje kan ook een opeenvolging van korte zinnen bevatten, geschreven in een artistieke vorm, of het kan gegevens uit statistieken bevatten en elk ander element dat de auteurs juist en doeltreffend achten om hun visie en levenshouding over te brengen. Dit is heel belangrijk voor immigrantengemeenschappen in het bijzonder, aangezien immigranten zich gewoonlijk rechteloos voelen in de gastlanden.

IMPLEMENTATIE VAN TRAININGEN VOOR VROUWEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND