image

GLOCAL FACTORY

Missie – Glocal Factory brengt professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op verschillende culturele en sociale gebieden en in het onderwijs, van verschillende leeftijden en expertise, maar met een gemeenschappelijke visie, bij elkaar. We geloven allen in de promotie en innovatie van leren, training en onderwijs voor de samenwerking en de inclusie van kansarme mensen. Wij werken vooral met en voor jongeren die geen werk hebben en ook geen onderwijs of opleiding volgen, jeugdwerkers, volwassenenopleiders, scholen en migranten. We richten ons werk op de match tussen formeel, informeel en niet-formeel onderwijs, op gamification en digitalisering. Het belangrijkste instrument dat we gebruiken om deze doelstellingen te bereiken zijn Europese projecten, met name ErasmusPlus en AMIF programma’s.

  • De sleutelpersonen die betrokken is bij dit bedrijf en dus bij het project:

Alessandro Carbone

Anna Schena

Valeria Quartaroli

Andere projecten waarbij zij momenteel betrokken zijn of in het verleden betrokken zijn geweest: