WINGS Een Europees project dat vrouwen helpt om hun eigen weg te kiezen

Doelen

1

Ontwikkelen en uitbreiden van competenties van opleiders en andere professionals die onderwijzers in het volwassenenonderwijs ondersteunen. Bijdragen aan sociale integratie en verkrijgen van basisvaardigheden van vrouwelijke migranten in hun lokale communities

2

Ondersteunen van individuen bij het verwerven en ontwikkelen van basisvaardigheden en competenties. Meer verbinding in de buurt, minder sociale exclusie en marginalisatie

3

Verbeteren en uitbreiden van de beschikbaarheid van lesmogelijkheden voor volwassenen. Educatieve training- en leerprogramma’s met betrekking tot arbeid en integratie in de arbeidsmarkt

4

Ontwikkelen van de transversale vaardigheden en competenties van vrouwelijk migranten om hun sociaaleconomische en persoonlijke ontwikkelen te stimuleren

image
image

Over WINGS

Vrouwelijke migranten behoren tot de meest kwetsbare sociale groepen in onze samenleving, vanwege hun tweeledig gemarginaliseerde identiteit als zowel vrouw als migrant. Volgens de International Migrant Stock 2019, een dataset uitgebracht door de Population Division van de UN Department of Economic and Social Affairs (DESA), heeft Europa het grootste aantal internationale migranten (82 miljoen). Wat van belang is, is het feit dat 51% van het totale aantal van deze migranten vrouw is. De EU moet rekening houden met de steeds groter wordende groep vrouwelijke migranten. Een ander aspect is dat meer vrouwen dan mannen naar de EU komen als gevolg van gezinshereniging. Volgens Eurostat 2017:

Van de verblijfsvergunningen voor vrouwen werden uitgegeven met familie gerelateerde reden, tegenover 20.8% aan mannen.

Van de verblijfsvergunningen voor vrouwen werden uitgegeven met arbeidsgerelateerde reden, tegenover 49.3% aan mannen.

Deze cijfers reflecteren de gender gerelateerde aspecten van specifieke migratiepatronen, maar impliceren ook dat vrouwelijke migranten vaak afhankelijk zijn van anderen, bijvoorbeeld hun echtgenoot, bij het toetreden tot de arbeidsmarkt of bij sociale integratie. Daarom zijn zorgvuldig ontworpen programma’s van groot belang om deze vrouwen sociaal en economisch te laten integreren. Zij moeten kwalitatieve lesmogelijkheden tot hun beschikking hebben. Daarnaast moeten opleiders in het volwassenenonderwijs de middelen tot hun beschikking hebben om vrouwelijke migranten te empoweren en bij te dragen aan het ontwikkelen van persoonlijke en professionele vaardigheden. Daarnaast willen wij invloed uitoefenen op beleidsoplossingen die te gericht zijn op immigratie, en vrouwelijke migranten in het bijzonder.