IO1: Handboek basisvaardigheden opbouwen

Deze output is een geïntegreerde set materialen die bedoeld is om opvoeders en/of non-formele leerkrachten die volwassenen begeleiden, migrantenondersteuners en managers in het volwassenenonderwijs, specifieke instrumenten aan te reiken om kennis en vaardigheden aan te bieden die migrantenvrouwen in staat stellen financieel, cultureel en sociaal actief te worden in de gast-landen en -gemeenschappen.
image
image

IO2: WINGS Lokaal actieprogramma

(W-LAP) – W-LAP omvat een systematische poging om in elk partnerland een speciaal cursusprogramma te ontwikkelen dat het aanbod van hoogwaardige leermogelijkheden zal verbeteren, toegesneden op de behoeften van migrantenvrouwen.

IO3 “MY WINGS” : Een multimedia e-booklet over goede praktijken

Dit is een compilatie van ervaringen en getuigenissen van migrantenvrouwen zelf die hebben deelgenomen aan W-LAP. Het e-booklet zal een gezamenlijke samenwerking zijn van alle partners en zal de ervaringen van de deelneemers overbrengen aan een breder publiek.
image
image

IO4: Online leerplatform

Het platform zal worden ontworpen als een database van de resources van het project en een speciaal online leerportaal om het werk van de volwassenen opleiders te ondersteunen en ervoor te zorgen dat migrantenvrouwen toegang hebben tot alle leermiddelen die op verschillende soorten devices worden aangeboden.

IO5: WINGS Beleidsdocument

In het kader van deze intellectuele output zal een beleidsdocument worden opgesteld waarin de beleidslessen uit de projectervaringen van de partners worden verwerkt en kritieke stappen worden vastgesteld om de ontwikkeling van basisvaardigheden van migrantenvrouwen en hun integratie in een leven lang leren te ondersteunen.
image