PARTNERSCHAP

Het consortium bestaat uit 6 partners die 6 lidstaten vertegenwoordigen en verenigt een breed scala aan deskundigheid in betrekking tot de reikwijdte en de doelstellingen van het WINGS-project. Verschillende soorten organisaties zijn vertegenwoordigd – aanbieders van volwassenonderwijs, opleidingscentra, partners met expertise op het raakvlak tussen migratie en empowerment van vrouwen, en technologie-experts – en een goede geografische spreiding van de partners om een brede verspreiding van de resultaten te garanderen. De selectie van de partners heeft tot doel: de projectresultaten te maximaliseren door een zorgvuldige selectie van deze partners en de kostenefficiëntie van het hele project te verzekeren op basis van de hun vaardigheden; het project te verrijken met nieuwe inzichten en methodologieën die afkomstig zijn van het sector overschrijdende projectteam; partners uit verschillende sociale en culturele settings te betrekken om de overdraagbaarheid en lokalisatie van de ontwikkelde middelen te verzekeren.
image
image
image