image

SYNTHESIS

Volledige naam: SYNTHESIS Center for Research and Education
Website: https://www.synthesis-center.org/

MISSIE: In een wereld omgeven door conflicten, radicalisering en uitsluiting in vele vormen, is SYNTHESIS actief in acties die individuele levens verbeteren, sociale inclusie bevorderen, bruggen bouwen en hoop geven. Wij creëren en implementeren onderzoeks- en onderwijsprojecten met een sociale impact (met name op het gebied van werkgelegenheid, ondernemerschap, integratie van migranten en sociale inclusie) en beheren “Hub Nicosia”, een baanbrekend centrum voor sociale innovatie dat organisaties, ondernemers en ondernemingen met een sociale missie huisvest en ondersteunt.

De sleutelpersoon die betrokken is bij dit bedrijf en dus bij het project:

Dora Heracleous

SYNTHESIS heeft veel ervaring met de uitvoering van EU-gefinancierde projecten.

De volgende zijn relevant voor de doelstellingen van het WINGS-project:

mentorNET: MENTORSCHAP DOOR UITGEBREIDE NETWERKEN OM MIDDELEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK TE ORGANISEREN: https://www.mentor-network.eu/en/home

YOUTH2UNITE: JONGEREN IN STAAT STELLEN ZICH TE VERENIGEN EN OP TE STAAN TEGEN HAAT EN GEWELD: https://www.youth2unite.com/

PROM-PAR: BEVORDERING VAN DE DEMOCRATISCHE PARTICIPATIE EN INTEGRATIE VAN MIGRANTEN: http://prompar-civiceducation.eu/

MESI: Migranten Ondernemerschap voor Sociale Inclusie: https://mesi-project.eu/

Gebarentaal – Syria:  https://www.spreadthesign.com/en.us/search/

PandPAS – Programma’s voor en na aankomst om integratie te vergemakkelijken en vreemdelingenhaat en radicalisering te voorkomen: http://www.pandpasproject.eu/project/