image

Deze output is een geïntegreerde set materialen die bedoeld is om opvoeders en/of non-formele leerkrachten die volwassenen begeleiden, migrantenondersteuners en managers in het volwassenenonderwijs, specifieke instrumenten aan te reiken om kennis en vaardigheden aan te bieden die migrantenvrouwen in staat stellen financieel, cultureel en sociaal actief te worden in de gast-landen en -gemeenschappen.

Door dit handboek te gebruiken, kunnen trainers/opleiders in het volwassenenonderwijs migrantenvrouwen helpen inzicht te verwerven in en na te denken over de verschillende barrières die hun sociale en economische empowerment en inclusie in de weg staan, en kunnen ze laagopgeleide volwassen lerenden bewuster maken van en aanzetten tot capaciteitsopbouw, voor hun persoonlijke en collectieve groei.

De partners zullen op maat gemaakte, aantrekkelijke en boeiende leer- en onderzoekseenheden ontwikkelen die migrantenvrouwen helpen om basisvaardigheden en sleutelcompetenties op te bouwen als eerste stap naar een leven lang leren, persoonlijke ontplooiing en integratie. Het handboek heeft tot doel een kritische massa op te bouwen van volwassenen opleiders die voldoende voorbereid zijn om leer- en onderwijsmogelijkheden van hoge kwaliteit te bieden. Tegelijkertijd zal het handboek de competenties van volwassenen opleiders uitbreiden, aangezien het een speciaal hoofdstuk zal bevatten over hoe kwetsbare sociale groepen, zoals migrantenvrouwen, kunnen worden benaderd met behulp van innovatieve methodologieën, zoals intersectionele benadering. Het handboek zal worden getest tijdens de training van trainers en zal in de praktijk worden gebracht tijdens het WINGS Lokale Actie Programma in alle partnerlanden. Alle ontwikkelde middelen zullen elementen bevatten die het bewustzijn van cultuur, erfgoed, gewoonten en tradities verhogen.