image

(W-LAP) – W-LAP omvat een systematische poging om in elk partnerland een speciaal cursusprogramma te ontwikkelen dat het aanbod van hoogwaardige leermogelijkheden zal verbeteren, toegesneden op de behoeften van migrantenvrouwen. W-LAP streeft naar capaciteitsopbouw voor migrantenvrouwen met betrekking tot belangrijke aspecten van de gastlanden om hun sociale en economische emancipatie en integratie te vergemakkelijken. Belangrijke problemen die de integratie van migrantenvrouwen in de weg staan, zullen worden aangepakt door hen te voorzien van diverse – maar op maat gesneden – vaardigheden. Dit cursusprogramma wordt noodzakelijk geacht omdat er een grote behoefte bestaat aan een allesomvattende benadering van opleidingsmateriaal en -methodologieën met een praktische toepassing die de sociale en economische zelfbeschikking van migrantenvrouwen zal bevorderen en die het aanbod van hoogwaardige leermogelijkheden in alle partnerlanden zal verbeteren. Dit resultaat is zeer innovatief, aangezien het tot doel heeft stem te geven aan de migrantenvrouwen zelf en hen sterker te maken, gezien de moeilijkheden die zij gewoonlijk ondervinden om hun vaardigheden en bekwaamheden te ontwikkelen. De succesvolle voltooiing van dit cursusprogramma en de campagne voor goede praktijken zullen de overdraagbaarheid ervan in de hele EU garanderen. In overeenstemming met de Erasmus+ Open Access-vereisten, zullen alle educatieve resultaten die in het kader van WINGS worden geproduceerd, vrij en publiekelijk beschikbaar worden gesteld onder de open licentiebepalingen van Open Educational Resources (OER), om de waarde, zichtbaarheid en impact van het project te vergroten.

TRANSNATIONAAL VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN DE SUCCESVOLLE UITVOERING VAN HET WINGS LOCAL ACTION PROGRAMME (W-LAP)